Markeringer

Vis denne siden på fransk
 Seremoniene i Natzweiler Avslutningssamling 2003
    2002
    2003
    2004

    2005

Seremonien 21.–22. juni 2003

Natzweiler-Struthof konsentrasjonsleir 22. juni 2003

 

Hvert år i juni arrangerer franske myndigheter en seremoni med blomsternedleggelse i Natzweiler-Struthof konsentrasjonsleir. Tilstede er representanter fra alle berørte land.

 

I 2003 fant det dessuten sted en markering av sekstiårsdagen for da de første fangene marsjerte inn i leiren, samtidig som grunnsteinen til det nye museet, «Europeisk senter til minne om deporterte motstandsfolk i det nasjonalsosialistiske leirsystemet» ble lagt ned og æresprotokollen for det nye museet ble signert.

 

Bildene er tatt 22. september 2003 av Hanne Sophie Greve©.

 

Program for seremoniene

Program lørdag 21 juni

Program søndag 22. juni

 

Bilder fra seremonien

Kristian Ottosen, assistert av Grethe Frydenlund, signerer «le livre d'or» – æresprotokollen – i forbindelsen med grunnstensnedleggelsen for det nye museet som skal reises utenfor leiren.

    

 

Kristian Ottosen, i egenskap av tidligere Natzweiler-fange og formann for Natzweilekomiteen, håndhilser på den franske statssekretæren ved departementet for krigsveteraner.

 

Bilder fra seremonien

     

 

Kransenedleggelse

                   

 

Turdeltakerne