Artikler, bibliografi og lenker

Vis denne siden på fransk
Artikler Bibliografi Lenker

  «Til deg skal det ikke nå»

 

Forord

Jeg vil rette en hjertelig takk til alle som har hjulpet meg med boken. Først og fremst min mann Alfred som tålmodig har fortalt sin historie, ransaket og lett i «hjernekisten». Å huske drøye 55 år tilbake i tid, er ingen lett sak. Derfor har jeg for en del støttet meg til det jeg har hørt og lest opp gjennom årene. Men jeg vil understreke at innholdet i boken helt og fullt er Alfreds egne opplevelser. 

Dernest vil jeg takke Bernhard Selle ved Bømlo kulturkontor for god støtte og hjelp.

Også barn og svigerbarn fortjener stor takk. De har hele tiden oppmuntret meg til å skrive. Lest gjennom manuskriptet, kopiert og skrevet inn på data. Tatt bilder. Skaffet til veie fotografier og laget forsidebildet.  Uten deres  medvirkning hadde det ikke blitt noen bok.

[Forordet inneholder også takk og erkjentlighet for andre bilder som er stilt til disposisjon, men bildene er ikke gjengitt i denne nettutgaven.]

En takk også til Imperial War Museum i London som har gitt tillatelse til bruk av deres bilder i boken.

Også Institute of Contemporary History and Wiener Library Limited i London har stilt til disposisjon bilder fra sine arkiv. Hvis forfatteren ved gjengivelse av enkelte bilder eller foto i denne boken skulle ha kommet i skade for å krenke noen enkelt person eller organisasjon sin copyright, bes vedkommende rettighetshaver ta kontakt med forfatteren. Ved fremleggelse av dokumentasjon på rettighetsforholdet vil rettighetshaveren tilstås rettmessig honorar liksom samtykke var innhentet forut for trykking av boken.

 

Forsidebilde og illustrasjon: Johan Sortland

 

Neste kapittel