Foreninger

Vis denne siden på fransk
Natzweilerkomiteen NatzweilerGruppen Vennekretsen

Natzweilerkomitéen

 

Natzweilerkomitéen er en forening av og for de norske "Natt og tåke"-fangene som overlevde fangenskap i Natzweiler konsentrasjonsleir. Komitéen har virket for og blant fangene og deres familier. Dels har Komitéen arbeidet for å videreføre de varige båndene som fangefellesskapet ga, dels for å medvirke til at utenverdenen og nye slekter skal ha best mulig innsikt i de overgrep som konsentrasjonsleiren og det systemet den var en del av sto for, med det formål at slike redsler aldri må få gjentas.

Natzweilerkomiteen ble nedlagt 11. desember 2003. Fra samme dag påtok Natzweilergruppen seg ansvaret for å føre Natzweilerkomiteens arbeid videre. Videreføringen og generasjonsskiftet var foranlediget av den høye alder som de fleste av de gjenlevende Natzweilerfangene hadde nådd. De tidligere Natzweilerfangene er nå medlemmer av Natzweilergruppen, og den praktiske driften av foreningen ivaretas av etterkommerne.

 

Til venstre ses Kristian Ottosen og Grethe Frydenlund, henholdsvis formann og sekretær i foreningen frem til 11. desember.