Foreninger

Vis denne siden på fransk
Natzweilerkomiteen NatzweilerGruppen Vennekretsen

NatzweilerGruppen

 


Natzweilergruppen var opprinnelig en forening for Natzweilerfangenes etterkommere, som eksisterte parallelt med Natzweilerkomiteen.

Natzweilerkomiteen ble nedlagt 11. desember 2003. Fra samme dag påtok Natzweilergruppen seg ansvaret for å føre Natzweilerkomiteens arbeid videre. Videreføringen og generasjonsskiftet var foranlediget av den høye alder som de fleste av de gjenlevende Natzweilerfangene hadde nådd. De tidligere Natzweilerfangene er nå medlemmer av Natzweilergruppen, og den praktiske driften av foreningen ivaretas av etterkommerne.

______

Adresse:

Natzweilergruppen,
Bygning nr. 11, Odderøya
N-4610 Kristiansand
Norway / Norwegen / Norvegé

E-post:  Natzweil@start.no

______

Natzweilergruppens styre består av:

Leder:
Ole O. Berge, Kristiansand
Tlf.: +47 98 67 66 08

Nestleder:
Aage Ingebrethsen, Kongsberg
Tlf.: +47 32 73 11 77

Sekretær:
Carol Reksten, Flekkefjord
Tlf.: +47 38 38 37 46

Kasserer:
Kristine Fagerheim, Egersund

Styremedlem:
Gerd Eva Eilertsen, Egersund

Styremedlem:
Øystein Sørbye, Bærum