Norske fanger

Vis denne siden på fransk
NN-fanger Frank Sachnowitz «Studentene»

Frank Sachnowitz

En rabbi leser bønner under seremonien i Natzweiler, juni 2003 I henhold til nazi-ideologi var fullt menneskeverd bare tilkjent den såkalte "rene ariske rase". Svært mange mennesker som ikke kvalifiserte i henhold til et slikt pervertert menneskesyn, ble behandlet med total forakt. Deres grunnleggende verdi og verdighet som mennesker ble underkjent. Mange ble utryddet, andre ble behandlet på en fullstendig uverdig måte som ofte også ledet til døden . Atter andre ble utsatt for medisinske eksperimenter, oftest med dødelig utgang. Noen ble særskilt utvalgt på grunn av sin fysiognomi for å skulle illustrere nazistenes perverterte forståelse av "de ikke fullverdige".

I denne sammenheng ville nazileger også opprette en samling av skjeletter fra jøder. Denne skjenselshandlingen var tenkt utført ved at dertil utvalgte jøder ble brakt til Natzweiler. Der ble de, etter en viss ventetid i en særskilt brakke inne i leiren, avlivet i leirens gasskammer. 

En rabbi leser bønner under
seremonien i Natzweiler, juni 2003

 

Likene ble så fraktet til universitetet i Strasbourg, hvor skjelettsamlingen skulle lages i stand. Av ulike grunner, varte det ved før arbeidet kom i gang. Da Tyskland kapitulerte i mai 1945, ble samtlige lik som var tiltenkt å havne i skjelettsamlingen, gravlagt på en av de jødiske gravplassene i Strasbourg. Gasskammeret ved Natzweiler
Gasskammeret

Fordi identiteten til de aller fleste av dem var ukjent den gangen, bærer ikke gravsteinen navnene til de 86 individene som fikk denne tragiske skjebnen. En tysk historiker ved navn Hans-Joachim Lang har imidlertid i de senere årene arbeidet med å finne frem til identiteten for samtlige. Les om prosjektet her.

JODgravplass1.jpg (79252 bytes)JODgravplass3.jpg (86026 bytes)JODgravplass2.jpg (86916 bytes)
Gravsteinen på den jødiske gravplassen

Når dette arbeidet er ferdigstilt, vil det bli oppsatt et verdig gravminne med samtlige navn for dem som hviler i massegraven.

 

Nordmannen Frank Sachnowitz fra Larvik er blant dem som hviler i denne graven. Han var således også i en kort tid fange i konsentrasjonsleiren Natzweiler.

 

Frank Sachnowitz ble arrestert 26. oktober 1942 og sendt til Auschwitz. Av ni familiemedlemmer – far og åtte barn – og overlevde kun den eldre broren Herman, som i ettertid har skrevet boken «Det angår også deg».

 

Lenker

"En dag i Auschwitz", på nettstedet til Aktive fredsreiser"

Sammendrag av Herman Sachnowitz bok "Det angår også deg" – inngikk i særoppgaven til Rolf Anders Storset, elev ved Sunndal videregående skole

Utdrag fra «Det angår også deg» i Cappelens historieverk for den videregående skolen

Utdrag fra «Det angår også deg» lagt ut av elever ved Gimsøy ungdomsskole i Skien

Det mosaiske trossamfunn
Her finnes blant annet en litteraturliste over bøker om og av jøder utgitt i Norge

Norsk folkemuseums utstilling «Wergelands barn – jødisk liv i Norge 1851–1945»

Statsråd Kristin Clemets åpningsinnlegg ved 10-årsjubileum for stiftelsen "Hvite busser"